Hệ thống chuỗi khách sạn đang setup sẽ cập nhật tin tức đến quý nhà đầu tư sớm nhất.