Hệ thống chuỗi Karaoke đang setup sẽ cập nhật tình hình sớm nhất đến quý nhà đầu tư.