Hiểu thế nào là ” Đầu Tư Ủy Thác “

Đầu tư ủy thác là gì?

Là việc ngân hàng, các công ty hoặc tổ chức quỹ đầu tư nhận ủy thác của một cá nhân hoặc tổ chức để đầu tư vào một dự án và tổ chức này nhận ủy thác chịu trách nhiệm kiểm soát khoản đầu tư đó cho người ủy thác đầu tư.

Bản chất của ủy thác đầu tư

       Đây là hình thức khách hàng giao vốn cho các công ty, tổ chức đem đi đầu tư kinh doanh để được hưởng lợi tức theo các bài toán kinh doanh tổ chức đó đặt ra.

Đổi lại khách hàng phải chấp nhận chia sẻ rủi ro với tổ chức mà khách hàng đầu tư. Thông thường lợi tức cao sẽ đi đôi với rủi ro cao.

Kênh đầu tư ủy thác Blue Diamond Land là như thế nào?

       Cũng tương tự như những mô hình đầu tư ủy thác trên thế giới, Quỹ đầu tư tại Blue Diamond Land dựa vào các lĩnh vực kinh doanh mình đang sở hữu như: bất động sản, nhà hàng, khách sạn, Karaoke, hệ thống an ninh (camera), năng lượng xanh,… Trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản là chiếm tỉ lệ cao nhất. Từ những lĩnh vực kinh doanh, qũy đầu tư Blue Diamond Land kêu gọi các nhà đầu tư cùng tham gia vào những dự án kinh doanh của công ty bằng hình thức ủy thác vốn và lợi tức sẽ được chia lại hàng tháng cho các khách hàng đầu tư.

Khách hàng khi đầu tư và Blue Diamond Land sẽ được những gì?

  • Huy động vốn thông minh để lèo lái dòng tiền linh hoạt theo từng thời điểm.
  • Sự đa dạng trong các lĩnh vực đầu tư. Vì thế, nhà đầu tư sẽ không còn lo lắng đến việc hao hụt vốn. Đặc biệt, ưu điểm tự do rút vốn bất kỳ lúc nào mà không cần điều kiện cũng là một trong những lợi thế của Blue Diamond Land. Giúp nhà đầu tư tránh được 100% rủi ro xảy ra.
  • Dòng tiền lãi suất chảy về mỗi ngày qua thẻ ATM. Cam kết lợi nhuận vượt ngưỡng so với các kênh đầu tư khác.
  • Hợp pháp hóa các giá trị hợp đồng nhằm mang lại những trải nghiệm an toàn nhất cho mỗi nhà đầu tư.
  • Lợi nhuận cao lên đến 105% so với vốn đầu tư khi hết hạn hợp đồng
  • Có nhiều gói đầu tư cho các nhà đầu tư được lựa chọn và linh hoạt với số vốn của mình.
  • Tính ổn định về lợi nhuận cho khách hàng và tránh được rủi ro cao.
  • Thanh Khoảng cực cao khi lợi nhuận được chuyển về tài khoản hằng ngày.

Các gói đầu tư của Blue Diamond Land:

      

STT Tên gói đầu tư Số tiền đầu tư Số tiền mỗi ngày nhận được

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Tổng số tiền nhận được khi kết thúc hợp đồng 20 tháng
1 Gói trải nghiệm 15.000.000đ

(mười lăm triệu đồng)

70.000đ

(bảy mươi nghìn đồng)

30.800.000đ

(ba mươi triệu, tám trăm nghìn đồng)

2 Gói trải nghiệm 30.000.000đ

(ba mươi triệu đồng)

140,000đ

Một trăm bốn mươi nghìn đồng

61.600.000đ

(sáu mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng)

3 Gói trải nghiệm 60.000.000đ

(sáu mươi triệu đồng)

280,000đ

(Hai trăm tám mươi nghìn đồng)

123,200,000 đ

(một trăm hai mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng)

4 Gói đầu tư 120,000,000đ

(một trăm hai mươi triệu đồng)

560,000đ

(năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

246,400,000đ

(Hai trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng)

5 Gói đầu tư 240,000,000đ

(Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

1,120,000đ

(Một triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)

492,800,000đ

(bốn trăm chín mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng)

6 Gói đầu tư 480,000,000đ

(bốn trăm tam mươi triệu đồng)

2,240,000đ

(Hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

985,600,000đ

(chín trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)

7 Gói sinh lời 960,000,000đ

(chín trăm sáu mươi triệu đồng)

4,480,000đ

(bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

1,971,200,000đ

(một tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng)

8 Gói sinh lời 1,920,000,000đ

(một tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng)

8,960,000đ

(tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

3,942,400,000đ

(ba tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng)

9 Gói cổ đông 3,840,000,000đ

(ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng)

17,920,000đ

(mười bảy triệu, chín trăm hai chục ngàn đồng)

7,884,800,000đ

(bảy tỷ, tám trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm ngìn đồng)

10 Gói cổ đông 7,680,000,000đ

(bảy tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng)

35,840,000 đ

(ba mươi lăm triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

15,769,600,000đ

(mười lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng)

 

  •       Đặc biệt: TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Blue Diamond Land 10% giá trị gói đầu tư.

Với quỹ đầu tư Blue Diamond Land khách hàng sẽ có được: lợi nhuận, ổn định, an toàn và hợp pháp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THÊM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *