BẢNG LỢI NHUẬN DỰ ÁN HỢP TÁC KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN BLUEDIAMOND

CAM KẾT

 • HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ CỤ THỂ RÕ RÀNG.
 • LỢI NHUẬN CHUYỂN MỖI NGÀY VÀO TÀI KHOẢN SAU 2 NGÀY KÍ HỢP ĐỒNG.
 • ĐƯỢC RÚT VỐN BẤT KÌ LÚC NÀO KHÔNG CẦN LÝ DO ( Giảm thiểu rũi ro thấp nhất với nhà đầu tư ) 
GÓI 1: 15.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 70.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 1.540.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 30.800.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 30.800.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 2: 30.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 140.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 3.080.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 61.600.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 61.600.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 3: 60.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 280.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 6.160.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 123.200.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 123.200.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 4: 120.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 560.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 12.320.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 246.400.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 246.400.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 5: 240.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 1.120.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 24.640.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 492.800.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 492.000.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 6: 480.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 2.240.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 49.280.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 985.600.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 985.600.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 7: 960.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 4.480.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 98.560.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 1.971.200.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 1.971.200.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 8: 1.920.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 8.960.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 197.120.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 3.942.400.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 3.942.400.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 9: 3.840.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 17.920.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 394.420.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 7.884.800.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 7.884.800.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

GÓI 10: 7.680.000.000 VND
 • Nhận mỗi ngày 35.840.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
 • Mỗi tháng nhận được: 788.480.000 VNĐ
 • Hợp đồng kết thúc 20 tháng nhận được: 15.769.600.000 VNĐ
  + Đặc biệt: NĐT được TẶNG CARD GIẢM GIÁ sử dụng dịch vụ Bluediamond 10% giá trị gói đầu tư.

  Tổng nhận: 15.769.600.000 VNĐ + CARD GIẢM GIÁ 10%

THỜI GIAN GIẢM LÃI SẮP ĐẾN!!!

THÁNG 04/2021 LÃI SUẤT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, THỜI GIAN ĐẾN NGƯỢC BẮT ĐẦU: